Om lag 100.000 pasienter oppsøker Bergen Legevakt hvert år. Tallet har holdt seg på samme nivå også før fastlegeordningen ble innført i 2001, skriver Bergens Tidende. Om lag 100.000 pasienter oppsøker Bergen Legevakt hvert år. Tallet har holdt seg på samme nivå også før fastlegeordningen ble innført i 2001, skriver Bergens Tidende. - Vi hadde trodd pasientstrømmen skulle avta noe etter at fastlegereformen ble innført. Men det har altså ikke skjedd, sier overlege ved legevakten, Torbjørn Hiis Bergh.Han mener forklaringen kan være så enkel som at legevakten blir oppfattet som et sikkerhetsnett der alle kan komme uansett tid på døgnet og uansett hva som måtte feile dem. (©NTB)