Vi kjøpte aksjefond selv om det ristet på børsene

August var en turbulent måned på børsene. Vi lot oss likevel ikke skremme fra å kjøpe aksjefond.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det i august ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 1.659 millioner kroner.Aksjefond fikk en netto tegning på 2.183 millioner, mens pengemarkedsfondene ble netto tilført 300 millioner kroner. For de øvrige fondstypene ble det netto innløsning.Obligasjonsfond fikk netto innløst 714 millioner, kombinasjonsfond 102 millioner, mens "andre fond" mistet åtte millioner kroner.Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at det var utlendingene som kjøpte i august. Utenlandske kunder nettotegnet andeler for 1.675 millioner kroner. Norske personkunder nettotegnet for beskjedne 41 millioner, mens norske institusjoner var netto innløsere med 58 millioner kroner.Når det gjelder aksjefond kjøpte utlendingene for 1.223 millioner, mens norske personkunder og institusjoner bidro med hhv. 233 og 726 millioner kroner.

Nyheter
Næringsliv