En analyse av ligningstallene utført av Creditinform viser at nordmenns nettoinntekt sank i fjor, sammenlignet med 2005.- På landsbasis har den skattbare inntekten sunket noe fra 2005, det skyldes blant annet ny lov om utbytte av aksjer fra 2006 og at folk får høyere låneutgifter etter renteøkningene, sier direktør Gabor Molnar i en pressemelding.Spesielt kom Hole kommune i Buskerud og Sandøy kommune i Møre og Romsdal dårligere ut. Her gikk snittinntekten ned hhv. 55,8 og 48,6 prosent. Hammerfest var en vinner, med en økning på hele 12,5 prosent.- Her har oljeindustrien gitt seg utslag i et høyere inntektsnivå, sier Molnar.I samme fylke finnes også kommune der kvinner har høyere nettoinntekt enn menn. I Kautokeino har menn en gjennomsnittlig nettoinntekt på 133.630 kroner, kvinnene 140.571 kroner.Til sammenligning tjente menn i Bærum netto 421.952 kroner, det høyeste snittet i landet. Kvinnene tjente 220.633 kroner.Molnar påpeker ifølge meldingen at for små kommuner vil økonomien til noen få enkeltpersoner slå ut. Enkelte rike personer kan være nok til å dra opp snittet.