Dn skriver at regjeringens forslag om økt ligningsverdi på aksjer, ifølge Verdipapirfondenes Forening, kun gir mer skatterabatt til de rike. Dn skriver at regjeringens forslag om økt ligningsverdi på aksjer, ifølge Verdipapirfondenes Forening, kun gir mer skatterabatt til de rike. Foreningen tilbakeviser oppslaget, og skriver at det ikke blir mer skatterabatt til de rike med regjeringens forslag.- Problemet vi peker på er at skjevheten i skattemessig behandling av finansielle plasseringer i boligeiendom og aksjefond blir enda større med forslaget om fjerning av formuesskatterabatten i aksjefond. Dette skaper vesentlige forstyrrelser i markedet for langsiktig sparing, heter det.Ifølge foreningens adm. dir. Lasse Ruud tilsier all erfaring at skatteregler påvirker sterkt hvordan vi plasserer sparepengene.- Gitt at vi ønsker en beskatning av formue, bør vi derfor tilstrebe skatteregler som gir skattemessig nøytralitet mellom konkurrerende plasseringsformer, slik at vi ikke får samfunnsøkonomisk uheldige tilpasninger, skriver han videre.