Ferske tall fra SSB viser atfra 2. til 3. kvartal, mens de sesongjustert viste en vekst på 1,8 prosent.Eneboliger falt 2,2 prosent i perioden, småhus og blokkleiligheter falt 0,5 prosent.I 3. kvartal var prisnedgangen på 0,3-2,0 prosent i de ulike sonene for alle boliger sett under ett. Akershus utenom Bærum opplevde minst nedgang, takket være en prisøkning på 0,2 og 3,3 prosent for hhv. småhus og blokkleiligheter. Eneboliger i Oslo og Bærum hadde størst nedgang med 4,2 prosent.Borettslagsboliger har falt i snitt 1,1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2007, mens selveier ifølge nyhetsbyrået er ned 1,6 prosent.De siste 12 månedene er småhus opp 13,3 prosent, eneboliger og blokkleiligheter hhv. 11,8 og 8,3 prosent. Borettslagsboliger og selveierboliger har steget med vel 11 prosent.