- Det er veldig uvanlig at giardia-parasitten er funnet hos tre medlemmer i samme familie, sier smittevernlege Dag Berild ved Aker universitetssykehus til Aften. - Det er veldig uvanlig at giardia-parasitten er funnet hos tre medlemmer i samme familie, sier smittevernlege Dag Berild ved Aker universitetssykehus til Aften. Han tør ikke antyde hvordan de tre kan ha blitt smittet. To gutter på ett og tre år er smittet, i tillegg til faren på 43 år. Prøvene ble avlagt 3. oktober, altså før parasittalarmen gikk i Oslo. Det er ikke kjent om familien har vært i utlandet.Ved Folkehelseinstituttet får Aften opplyst at de tre familiemedlemmene er registrert hos dem, men instituttet vil verken bekrefte eller avkrefte om smitten stammer fra et utenlandsopphold.Så langt i år er 53 oslofolk smittet med parasitten giardia. Fra 2002 og fram til i dag har antallet økt jevnt og trutt, fra 33 personer i 2002 til 52 i fjor.- 80 prosent av dem er smittet i utlandet. Økningen skyldes økt reisevirksomhet. Og når flere smittes i utlandet, smittes også flere her i Oslo. Giardia smitter nemlig enkelt fra person til person, innen familien eller miljøer der det er mye kontakt, som i en barnehage. Likevel er det noen tilfeller årlig der vi ikke vet hvor smitten kommer fra, sier seniorrådgiver Karin Nygård ved Folkehelseinstituttet. (©NTB)