Det kunne like gjerne ha gått som det gjorde i Bergen i 2004: Giardia-alarmen gikk først da den ene smittede etter den andre begynte å dukke opp på sykehusene. Det kunne like gjerne ha gått som det gjorde i Bergen i 2004: Giardia-alarmen gikk først da den ene smittede etter den andre begynte å dukke opp på sykehusene. - Det er tilfeldig at vi oppdaget det nå. Det sier seg selv at vi ikke greier å dekke finmasket et så omfattende vannett til en hver tid, sier Sigurd Grande, avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo til NTB.Årsaken til at de potensielt svært farlige parasittene Giardia og Cryptosporidium ble oppdaget nå, var at en bedrift på Storo i Oslo, som driver med prøver av vann, meldte fra i forrige uke om funn av andre typer bakterier i vannet. Det ble da tatt prøver av vannet i området, som så avdekket Giardia og Cryptosporidium.Sigurd Grande forteller at Oslo til våren vil få et nytt og moderne vannverk til 227 millioner kroner. Dette skal klare å filtrere bort parasitter som Giardia og Cryptosporidium.