På partiets landsstyremøte fredag tok hun opp spørsmålet om økt skattenivå etter 2009. Fram til det året ligger nivået fast ut fra Soria Moria-erklæringen.- Hadde jeg spurt om dere ville øke skattene, tror jeg kanskje svaret ville være ja. Men jeg er ikke så sikker på om vi skal øke skattenivået totalt, sa Haga til landsstyret som var samlet i Bergen.Bedre fordeling- Men jeg er sikker på at vi må få en helt annen fordelingsprofil. Da holder det ikke å ta fra de såkalt rikeste i landet. Da må vi som tjener godt og defineres som middelklassen, også bidra, sa Haga og høstet klappsalver fra landsstyret.Haga framholdt at Senterpartiet er et parti som ønsker å gjøre noe med utjevning og fordeling. Hun lovet at det vil bli en grundig drøfting i partiet om skattepolitikken før neste valg. (NTB)