Og det er i Kautokeino. En analyse gjort av CreditInform viser at mennene i Finnmark-kommunen har en gjennomsnittlig nettoinntekt på 133.630 kroner, mens kvinnene tjente 140.571 kroner i fjor.Ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino er ikke overrasket over at kvinner tjener bedre enn mennene.- Det har nok sammenheng med at utdanningsnivået til damene i kommunen er blant det høyeste i landet, samtidig som mennene er tilknyttet primærnæringene. Kautokeino er landets største reindriftskommune, og inntjeningene i næringen samsvarer ikke med den jobben de gjør, sier Erland Hætta til VG Nett.Steget er imidlertid stort fra Kautokeino til Bærum i Akershus, der menn har en gjennomsnittsinntekt på 421.951 kroner, som for øvrig er den høyeste i landet. Kvinnene her tjener 220.633 kroner. (©NTB)