Oppdrett av kjempereker, eller scampi, går hardt ut over naturgrunnlaget i land som Thailand, Bangladesh og India. ICA Sverige har innsett dette, og tilbyr nå bare én type kjempereker i svenske butikker. Det er en type som er godkjent av Naturland, en tysk miljømerkeordning.ICA Norge har utarbeidet en rapport om etikk og samfunnsansvar, der det opplyses om miljøproblemene med scampi og butikkjedens tiltak i Sverige. Men ICA Norge selger fortsatt kjempereker som skader miljøet, skriver Vårt Land.Pernille Berg, ansvarlig for ekstern informasjon i ICA Norge, sier at butikkjeden i Norge i dag ikke har noen aktive retningslinjer for innkjøp av scampi.- Vi jobber for øyeblikket med retningslinjer for import av kjempereker, sier hun.Ifølge Berg har ICA Norge inngått dialog med en naturvernorganisasjon for å få mer kunnskap om temaet, men hun vil ikke si hvilken organisasjon dette er.- Det har vært lettere å gjennomføre dette i Sverige, fordi butikkene er organisert på en annen måte. I Norge har det ikke vært så veldig mye fokus på problemet. Men målet har hele tiden vært å få dette til i Norge også, sier Berg.Scampioppdrett varer i fem til ti år før jordsmonnet er så forurenset at nye oppdrettsområder må anlegges. Oppdretterne tilsetter ofte kjemikalier og antibiotika. Nedlagte områder kan ikke brukes til annen matproduksjon etterpå. (©NTB)