Tirsdag fant Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune parasitter i drikkevannet på tre steder i Storo-området, som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Tirsdag fant Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune parasitter i drikkevannet på tre steder i Storo-området, som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. - Etter drøftinger med Mattilsynet og Helse- og Velferdsetaten ved kommuneoverlegen og smittevernoverlegen er det tatt beslutning om at innbyggerne umiddelbart anbefales å koke vann i minst tre minutter som skal brukes til drikke, matlaging eller tannpuss, opplyste Vann- og avløpsetaten i en pressemelding ved 6-tiden onsdag morgen.Etaten har ikke funnet årsaken til at det er funnet parasitter i drikkevannet. Anbefalingen om koking er innført av forebyggende hensyn.Parasittene som er funnet er av typen giardia og cryptosporidium. Det er snakk om et lite antall, og det er usikkert om dette kan gi sykdom hos mennesker.Vann- og avløpsetaten var onsdag morgen i gang med omfattende prøvetaking av drikkevannet i Oslo, og de kunne ikke si hvor lenge folk må belage seg på å koke drikkevannet.Mattilsynet anbefaler samtidig at all virksomhet som lager eller omsetter næringsmidler sørger for tilstrekkelig varmebehandling av vann som brukes i matvarer.Oslo-folk som får drikkevann fra Skullerud vannrenseanlegg er ikke omfattet av anbefalingen om å koke vannet. Skullerud vannrenseanlegg forsyner de sørøstre bydelene Søndre Nordstrand, størsteparten av Nordstrand og sørvestre del av Østensjø samt Ski kommune. (©NTB)