Ingen av de sju vannprøvene som er ferdig analysert, inneholdt giardia-bakterien, opplyser Vann- og avløpsetaten i Oslo.Ingen av de sju vannprøvene som er ferdig analysert, inneholdt giardia-bakterien, opplyser Vann- og avløpsetaten i Oslo.