Det melder NRK.Biskop Olav Skjevesland i Agder bispedømme sier denne holdningen er en protest for å få stanset den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.Kultur og kirkeminister Trond Giske (Ap) sier det ikke er snakk om å pålegge kirken å vie homofile. Det er en rett kirken får, ikke en plikt. Giske sier det er opp til Kirkemøtet å bestemme om det skal være en liturgi for vielse av homofile i kirken.Han understreker at det handler om en borgerlig lov som likestiller heterofile og homofile.
Slutt på kirkebryllup
Men biskop Olav Skjevesland er klar.- Det er aktuelt å slutte med kirkebryllup dersom politikerne pålegger kirken å vie homofile par, sier han.- Dersom kirken skulle så å si tvinges til å forrette vigsler etter en ny lov, vil det skape store problemer. Jeg vil tro at kirken da må tenke på å frasi seg vigselsretten, sier Skjevesland.- Dette er i ytterste konsekvens. Om vi kommer dit, er usikkert. Men skulle det skje må kirken si at det kan man ikke være med på lenger. Da har vi nemlig fått en ekteskapsforståelse i bunn som ikke kirken kan dele, mener Skjevesland ifølge NRK.For to uker siden sa et knapt flertall av biskopene ja til at homofile som lever i partnerskap kan få arbeide i kirken. Likevel er 9 av 11 biskoper imot regjeringens forslag til en ny kjønnsnøytral ekteskapslov.Likestillingsdepartementet har som mål å legge fram et lovforslag for Stortinget før jul. Blir biskopenes trussel en realitet, er borgerlig vielse det eneste alternativet for den som vil gifte seg. (©NTB)