Mattilsynets foreløpige prøver av matvarer ved Rikshospitalet helseforetak, viser at den farlige listeriabakterien stammer fra ost, erfarer Aftenposten.no.Et parti infisert ost kan være kilden til listeriasmitten som så langt omfatter tolv kjente tilfeller både ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.Hvor mange som er blitt servert osten og om deler av partiet også har vært solgt i vanlige butikker, er foreløpig ikke kjent.To smittede pasienter er døde. Hos den ene antar man at dødsårsaken er listeriabakterien, mens det hos den andre er mer uklart om vedkommende døde av listeria eller annen årsak. Begge pasientene var i utgangspunktet svært svekket.(©NTB)