- Vi ser en vekst av vann- og matbårne sykdommer, og har ikke kontroll på dette. Vi mangler kunnskap, sier prorektor Yngvild Wasteson ved Veterinærhøgskolen til Dagsavisen.Mattilsynet viser til at økt globalisering har endret folks hverdag.- Vi har større smittepress på tvers av landegrenser og kontinenter nå fordi vi har så stor reiseaktivitet og handelsvirksomhet, sier seksjonsleder Gry Holmbakken.Økningen i sykdomstilfeller er ikke unaturlig, mener Holmbakken. Hun viser til at man i dag lettere oppdager og diagnostiserer slike sykdommer, samt finner kildene til hvorfor vi blir syke.Veterinærhøgskolens prorektor viser dessuten til at produksjon av mat i dag skjer i større skala, og at det blir lettere å spre smitte når maten først er blitt smittebærer. Også bakterier og parasitter utvikler seg, ved at bakterier lærer seg å bli resistente og tilpasse seg et nytt miljø.Wasteson mener parasittfunnet i drikkevannet i Oslo kan tilskrives hvordan samfunnet har utviklet seg.- Det er blitt et større press rundt Maridalsvannet enn tidligere. Dette skyldes både befolkningsvekst og økt bruk av naturen, sier hun.Wasteson tror matsporing blir svært viktig for beredskapen i framtiden, og viser til hvor vanskelig det var å finne kilden til utbruddet av E. coli i fjor. (©NTB)