- Vi er overrasket over at man lanserer et ekspansivt budsjett når kronen er på nivået fra 2002-2003. Det er å leke fyrstikker, sier direktør Knut Sunde i Norsk Industri til Dagens Næringsliv.Nå er Norsk Industri bekymret for at budsjettet tvinger frem renteøkninger og sterkere krone fra sentralbanksjef Svein Gjedrem. Dette innebærer i så fall, ifølge DN, at eksportbedriftene får mindre betalt i norske kroner for sine produkter, og dermed dårligere lønnsomhet