Nordmenn har liten tiltro til klimapolitikken

Syv av ti nordmenn har liten eller svært liten tillit til Regjeringens klimaløfter. - Dette bør være tankevekkende tall for landets ferske olje- og energiminister Åslaug Haga.

Publisert 10. okt. 2007 kl. 13.30
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 06.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 302 ord
Karen Onsager, informasjonsdirektør i Hafslund, er spent på hvilke konkrete handlinger som vil komme fra landets ferske olje- og energiminister Åslaug Haga etter at den ferske undersøkelsen fra Viken Fjernvarme, eid av Hafslund, viser at nordmenns tiltro til politikernes handlekraft ikke er særlig imponerende. Undersøkelsen tok også for seg nordmenns holdninger til fornybar energi.
Liten tillit til RegjeringenVillige til å betale mer
73 prosent av de spurte svarte at de har liten eller svært liten tillit til at politikerne gir gode rammebetingelse for nye energiformer, kommer det frem i en pressemelding fra Hafslund i dag. Haga sa i forbindelse med at hun overtok ministerposten at det skal satses enda mer på miljø og alternativ energi. Det kan ikke ha gått helt hjem i de norske hjem.- Dette funnet kan virke noe overraskende med tanke på den nylig publiserte Klimameldingen, hvor Regjeringen blant annet lover en fordobling av støtten til fornybar energi, sier informasjonsdirektør Karen Onsager, og viser til at det i Klimameldingen blant annet heter "at det skal etableres en egen støtteordning for infrastruktur til fjernvarme, og at satsningen på fjernvarme er et viktig ledd i arbeidet med en miljøvennlig energiomlegging."Samtidig viser undersøkelsen at to av tre nordmenn er villige til å betale mer for energi fra kilder som forurenser mindre. Men kjennskapen til de ulike formene for fornybar energi er dårlig. Bare 30 prosent av de spurte kjenner til fjernvarme, til tross for at det er et rimeligere alternativ til oppvarming og oljefyring.- Vi regner med at kjennskapen til fjernvarme kommer til å øke etter hvert som fjernvarmenettet utvides. I Oslo-regionen skal det eksempelvis bygges en stor fjernvarmeledning som knytter sammen byens to store fjernvarmesystemer. Det vil medføre en dobling av energiutnyttelsen fra avfallsvarme i hovedstaden og resultere i at fjernvarme i fremtiden vil dekke en tredjedel av oppvarmingsbehovet i Oslo, sier Onsager.