Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i perioden januar til september 2007 var til sammen innbetalt 461 milliarder kroner i skatt. Dette er en økning i skatteinntektene på 45 milliarder kroner, eller 10,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.Totalt for forvaltningen, sett bort ifra oljeskattene og innbetalingene til folketrygden, var det innbetalt 221,3 milliarder kroner i perioden januar til september 2007. Av totalbeløpet på 221,3 milliarder kroner, gikk 128,3 milliarder til statsforvaltningen og 93,0 milliarder til kommuneforvaltningen. I kommuneforvaltningen var 77,1 milliarder kroner innbetalt til primærkommunene, mens 15,9 milliarder var innbetalte til fylkene.En grunn til den store økningen i innbetalt skatt er, ifølge SSB, endring av regelverket. Innbetalingstidspunkt av skatt for etterskuddspliktige skatteytere (utenom petroleumsverksnemnda) er nå lagt til to like terminer med forfall 15. februar og 15. april.