I statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen at ligningsverdien av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis økes fra 85 til 100 prosent av markedsverdi.Som adm. dir. i Verdipapirfondenes Forening er det ingen stor overraskelse at Lasse Ruud er misfornøyd med dette. I en kommentar på vff.no skriver han at forslaget vil øke forskjellen i skattemessig verdsettelse av boliger og aksjer, og skape "vesentlige forstyrrelser" i markedet for langsiktig sparing.- Mens formuesskatterabatten på aksjesparing foreslås fjernet, gir plasseringer i boliger, fritidsboliger og utleieboliger en formuesskatterabatt på minimum 70 prosent av markedsverdi, skriver han.Ifølge SSB blir rabatten større jo mer boligen er verdt. For boliger i Oslo og Bærum verdt over to millioner utgjør ligningsverdien i snitt 11 prosent av markedsverdi.- Vi forbinder sjelden Norge med begrepet "skatteparadis", men på boligområdet er vi faktisk det. For rene finansinvesteringer i utleieboliger blir skattefordelen påtagelig, sier Ruud.