Studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI mener ifølge dn.no at det snev av bråstopp vi har fått i boligmarkedet nå er veldig sunt.- Bare det at folk frykter et fall er i seg selv et gode. Det gjør at en god del naivitet og ukritisk holdning hos mange byttes ut med litt gjennomtanke, blant annet om risiko, hvilket er bra, sier han.Hveem kan ifølge nettavisen berolige en del personer som frykter å sitte med en dyr og fullstendig lånefinansiert bolig, som stuper i verdi.- Det er ikke bare de som skal inn i markedet for første gang som vil tjene på et boligprisfall. Også for dem som har bolig, men skal bytte seg oppover i markedet, vil det i prinsippet lønne seg at prisene faller, sier han til dn.no.Men Hveem understreker overfor nettavisen at du må ha egenkapital og sikkerhet i orden for å kunne utnytte et prisfall.