Leiemarkedsundersøkelsen fra SSB viser at gjennomsnittlig månedlig leie økte mest for større boliger i 3. kvartal. For boliger med fem rom eller mer var veksten på 1,0 prosent fra 2. kvartal, til en snittleie på 5.427 kroner oer måned.For boliger på fire rom steg leien 0,9 prosent til 5.281 kroner måneden.1-romsboliger viste en oppgang på mer beskjedne 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal. For 2-og 3-romsleiligheter var snittleien i 3. kvartal på hhv. 4.442 og 5.054 kroner.I leiemarkedet som helhet steg leien i snitt 0,6 prosent til 4.815 kroner fra 2. til 3. kvartal.Husleien steg mest i Oslo og Bærum, 0,9 prosent, mens de i Akershus steg kun 0,1 prosent. I snitt lå leiene samlet sett i Oslo og Bærum på 6.698 kroner i 3. kvartal.