Ved å ta seg inn i det interne systemet, skal en ansatt på et likningskontor ha endret likningstallene til en nær kollega på det samme kontoret, skriver Dagbladet.Hendelsen skal ha blitt avslørt da Riksrevisjonen foretok en stikkprøvekontroll på syv av landets 100 likningskontorer.