Ferske tall fra SSB viser at boligprisene i 3. kvartal 2007 var 11,5 prosent høyere enn i samme periode året før. Fra 2. til 3. kvartal falt prisene i snitt 1,5 prosent.Sesongjustert steg boligprisene for hele landet 1,8 prosent fra 2. til 3. kvartal.