Statoil møter sine pensjonister i retten igjen

Statoil må igjen møte i retten for å forsvare sin behandling av 162 pensjonister som mener deres pensjoner er blitt underregulert.

Publisert 16. okt. 2007 kl. 21.55
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 06.26
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 150 ord
I februar i år tapte 212 pensjonister fra tidligere Statoil sitt søksmål mot selskapet. Av disse har 162 nå anket Stavanger tingretts dom til lagmannsretten. Gulating lagmannsrett blir satt den 5. november og saken er ventet å ta tre dager. I februar i år tapte 212 pensjonister fra tidligere Statoil sitt søksmål mot selskapet. Av disse har 162 nå anket Stavanger tingretts dom til lagmannsretten. Gulating lagmannsrett blir satt den 5. november og saken er ventet å ta tre dager. Pensjonistene, som stort sett jobbet i Statoil på 70- og 80-tallet, mener at tjenestepensjonene skal reguleres på samme måte som i Statens pensjonskasse. Fra 2003 opphørte imidlertid den automatiske G-reguleringen, noe Statoil har begrunnet med den nye loven om foretakspensjon.Saksøkerne mener det er et avtalebrudd fra Statoils side, men fikk altså ikke medhold i tingretten. Fagforeningene som pensjonistene tilhørte, har påtatt seg å finansiere sakførselen for de 162 saksøkerne. (©NTB)