Norges vassdrags- og energidirektorat forklarer prisøkningen med lite nedbør og dermed lavere tilsig til vannkraftsystemet den siste tiden, kombinert med kaldere vær og økt forbruk.Den siste uka passerte den gjennomsnittlige spotprisen i Sør-Norge 30 øre. På toppen av denne prisen kommer påslag til leverandørene, nettleie og avgifter til staten.Strømleverandørenes prissetting for fastprisavtaler indikerer at vi kan forvente oss solide strømregninger til vinteren. Blant faktorene som bidrar til dyrere strøm er en innstramming av CO2-kvotene fra 1. januar. Billigste 1-års fastprisavtale i Norge har allerede passert 50 øre per kilowattime.Torsdag er den rene børsprisen på strøm priset til 34 øre i Oslo. Oslo og resten av Sør-Norge hadde i sommer og i høst en langt lavere strømpris enn resten av landet. Nå har dette snudd seg. Oslo-prisen er par ører høyere enn i den nordlige delen av landet. (©NTB)