I Oslo har spotprisen økt fra 24 øre til over 30 øre per kilowattime i løpet av noen få dager.Strømprisen for Oslo og resten av Sør-Norge har i hele sommer og langt utover høsten ligget betydelig under tilsvarende i både Midt-Norge og Nord-Norge. Nå er prisdifferansen utlignet.
FortsetterStore forskjeller
Prisstigningen har ført til at strømkunder med markedspriskontrakt - såkalt spotpris - i øyeblikket betaler mer for strømmen enn kunder med standard variabel kontrakt, men for begge disse gruppene har det vært en kraftig prisøkning.Den siste uka var prisoppgangen 6,2 øre for standard variabel kontrakt og 6,7 øre for markedspriskontrakter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne utviklingen har fortsatt også denne uka.Det var onsdag store prisforskjeller på standard variabelkontrakter for husholdningene, som varierte fra knappe 20 øre til 33,50 øre per kilowattime (kWh). Med et forbruk på 20.000 kilowattimer i året, tilsvarer forskjellen 2.700 kroner.Selv om strømmen fortsatt er forholdsvis rimelig sammenlignet med hva vi har vært vant til de siste årene, er det all mulig grunn til å være våken for den som vil spare noen tusenlapper. Påslagene hos strømleverandører som opererer med markedsprisavtaler varierer med 350 prosent!Fastprisavtalene ligger i øyeblikket skyhøyt over gjeldende flytende strømpris. Ettårs fastprisavtaler varierer fra 45,99 øre til 54,39 øre per kWh. Treårsavtaler varierte onsdag fra 46 øre til 53 øre per kWh. Det kan knapt friste noen.Likevel kan dette være priser som på sikt er interessante, fordi CO2-kvotene strammes til fra 1. januar 2008 og vil løfte prisen på strøm enda noen hakk oppover. (©NTB)