I fjor kvittet vi oss med 9,6 millioner tonn avfall her i landet. Det er 170.000 tonn mer enn året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).De siste elleve årene har søppelberget vokst med 30 prosent. Det er en klar sammenheng med velstandsveksten i Norge. I samme periode har nemlig brutto nasjonalprodukt (BNP) vokst med 37 prosent.SSB kan også melde at avfallsveksten flater ut. De siste årene har den gjennomsnittlige økningen vært på 200.000 tonn i året.Samtidig er vi blitt flinkere til å gjenvinne avfallet vårt. Nær 70 prosent av avfallet ble gjenvunnet i fjor. En tredel ble enten forbrent med energiutnyttelse eller havnet som kompost, mens to tredeler ble materialgjenvunnet, ifølge SSB. Dermed nærmer vi oss regjeringens mål om at 75 prosent av avfallet skal gjenvinnes innen 2010. (©NTB)