Leder Håkon Haugli i Arbeiderpartiets homonettverk viser til at både lærere og elever har for lite kunnskap om homofili. Han tror innføring av homoombud kan spille en viktig rolle for å heve kompetansen i skolen. Leder Håkon Haugli i Arbeiderpartiets homonettverk viser til at både lærere og elever har for lite kunnskap om homofili. Han tror innføring av homoombud kan spille en viktig rolle for å heve kompetansen i skolen. - Men det bør ikke være en sosiallærer eller helsesøster, for det kan gi inntrykk av at det er noe negativt ved det, sier Haugli til Dagsavisen.Aps homonettverk ser for seg en ombudsordning der en lærer ved hver skole skal ha ansvar for å sette homofobi på dagsorden både i klasserommene og på lærerværelset. Ombudet skal få spesiell skolering, og være kontaktperson for elever som ønsker å prate med noen om seksuell identitet.Haugli mener det bør innføres nulltoleranse mot «homo» som et skjellsord i skolen. Kunnskapsdepartementet mener forslaget har noe for seg. Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) sier det er for lite kunnskap om kjønnsrelatert mobbing i skolen. (©NTB)