Nå åpner Vann- og avløpsetaten for at disse vannkildene kan bli tatt i bruk for å sørge for sikrere drikkevann til byens befolkning, skriver Teknisk Ukeblad.Det kan skje dersom man ikke finner spredningskilden til parasittene, og problemene med drikkevannet blir langvarig.De aktuelle vannreservene er Alundsjøen, Nøklevann, Lutvann og Steinbruvann. Disse er ikke store nok til å forsyne hele byen.- Det er klart vi må vurdere å bruke disse vannene. Men jeg kan ikke si noe mer utover at det er noe vi må vurdere, sier Nils Saltveit, leder for vannmiljøavdelingen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.Selv om disse drikkevannskildene blir tatt i bruk, vil folk i Oslo ikke være sikret rent vann.- Disse drikkevannskildene kan forsyne østre deler av Oslo, men dette vannet vil være dårligere renset enn vannet som strømmer gjennom Oset vannrenseanlegg i dag, sier Saltveit. (©NTB)