Låner 30 milliarder - til hva?

Nordmenn har gjeld på mer enn 30 milliarder kroner på grunn av sparing i risikoprodukter. Kredittilsynet frykter at forbrukerne ikke vet hva de har begitt seg ut på.

Personlig økonomi

Det er ikke bare fire nordlandskommuner som risikerer store tap etter dårlige plasseringer. Såkalte strukturerte produkter er en gullgruve for bankene, som gjerne oppfordrer kundene til å låne store beløp for å finansiere investeringene, skriver Dagsavisen.Strukturerte produkter, ofte kalt «indeksobligasjoner» eller «bankinnskudd med aksjeavkastning», selges gjerne med påstander om at du er sikret mot tap. Derfor lokkes mange privatpersoner til å låne store beløp for å finansiere investeringene.Tall fra Kredittilsynet viser at nordmenn har plassert 40,6 milliarder kroner i strukturerte produkter, og at hele 32 milliarder av dette er lånte midler.- Og dette er nesten utelukkende privatpersoner. Profesjonelle aktører pleier å holde seg unna det her, forteller seniorrådgiver Erik Lind Iversen i Kredittilsynet.Også Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er kritisk til bankenes salg av spareprodukter.- Når fire ordførere i Nordland kan gå på slike blemmer, så kan i hvert fall Ola dunk gjøre det, sier GOA-leder Bengt Scheldt, og viser til Terra-skandalen.- Man kan ikke si «sikkert som banken» lenger. Når etikken ligger i en skitten pose i teltet, bør man holde seg unna, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv