Pendler du eller reiser mye i jobben?

Skatteetaten har i dag kommet med viktig informasjon til deg som pendler eller reiser mye i jobben.

Personlig økonomi

Til informasjon for deg som pendler og reiser i jobben, har Skatteetaten i dag offentliggjort satser for trekkfri kostgodtgjørelse og satser for trekkpliktig kost og losji for inntektsåret 2008.For arbeidstagere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost), heves satsen fra 261 til 269 kroner døgnet. For arbeidstagere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost), løftes satsen fra 169 til 174 kroner.Når det gjelder kost og losji, heves alle satser minimalt, det vil si med 1-2 kroner. Gratis opphold med kost og losji skal trekkes med 100 kroner per døgn i inntektsåret 2008.Mer om skatt og pendling finner du her.

Nyheter
Personlig økonomi