"Utviklingen i kredittmarkedet i 2008 er vanskelig å forutsi, men de gode tidene vi har hatt siden 2004, er forbi," skriver Maria Granlund i en kredittkommentar for Dagens Næringsliv.Videre står det skrevet at:"En god del av de høye kredittmarginene forklares av ustabilitet i det finansielle systemet (bankene) og spesielt i markedet for strukturerte produkter."