2007 ble et turbulent, men alt i alt positivt år på Oslo Børs. Hovedindeksen endte opp 11,5 prosent, etter en oppgang på rundt 32 prosent året før. Oppgangen gjenspeiles i utviklingen for norske aksjefond.Vinnerfondet - Gambak - steg nesten 23 prosent.
Gambak: +22,81 prosent Fondsfinans Spar: +20,49 prosent Handelsbanken Norge: +18,95 prosent Kaupthing Norge: +17,75 prosent Abn Amro Norge +: +17,50 prosent Storebrand Verdi: +17,40 prosent Delphi Norge: +16,88 prosent Delphi Vekst: +16,53 prosent Abn Amro Norge: +16,50 prosent DnB Nor Norge Selektiv (III): +16,28 prosentAvkastningen i Kaupthing Norge og Delphi Vekst er per 3/1, for de øvrige er den per 4/1.Kilde: Oslo Børs