Dette er en av konklusjonene etter at Kredittilsynet i kjølvannet av Terra Securities-skandalen har undersøkt tilbudet av såkalte sammensatte produkter i 15 banker.Sparing eller investering i slike sammensatte produkter har gitt moderat årlig avkastning på i gjennomsnitt 4 prosent, viser undersøkelsen.Kredittilsynet har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Finansdepartementet.Uten lånefinansiering er det likevel få som har hatt direkte tap ved slike investeringer, framgår det av undersøkelsen.Dersom det samtidig er tatt opp lån for å finansiere kjøpet, er det mange av produktene som samlet sett har gitt tap for kundene, og gjennomsnittlig årlig avkastning er på bare 2 prosent, ifølge undersøkelsen.Direktør Bjørn Skogstad Aamo sier at Kredittilsynet gjennom rundskriv klart vil fraråde bankene å gi lån til forbrukere for å investere i sammensatte produkter.Også når det gjelder andre investeringer i sammensatte produkter, mener Kredittilsynet at bankene må skjerpe seg ved en mer nøktern rådgivning. (©NTB)