Med en avkastning på 3,0 prosent var Holberg Norge og forvalter Hogne Tyssøy klart bedre enn markedet i desember. Referanseindeksen fondsindeksen steg bare 0,4 prosent.Men for 2007 som helhet ble det ikke så bra. Fasiten ble 7,7 prosent avkastning, mot fondsindeksens 10,2 prosent. Fondet var dermed ikke i nærheten av å komme på , der DnB Nor Norge Selektiv (III) havnet på 10. plass med 16,28 prosent.Tyssøy forklarte i sin oktober-rapport utviklingen hovedsaklig med undervekt i Rec. Forvalteren trekker frem flere aksjer som bidro til at fondet steg så sterkt i desember (rangert etter ca.-gevinst i kroner):Yara: 6,5 millioner Fast: 6,0 millioner Bioms Medical Group: 4,5 millioner Norwegian: 3,5 millioner Salmar: 2,5 millionerFondets verste aksjer denne måneden var Vulcan Resources, Hexagon Composites, Axis-Shield, StatoilHydro og Otrum.