- Jeg er forundret over at regjeringen er mer opptatt av å bekjempe de rike enn av å bekjempe fattigdom. Vi forventet at denne regjeringen skulle ha det å bekjempe fattigdom som sin viktigste sak, men isteden er den blitt enda mer opptatt av å bekjempe rikdom. Det kommer det ikke mye godt ut av. Det er lite skatteinntekter å få ut av det. Det har en viss symbolverdi, men det hjelper ikke de fattige, sier han til NTB.- Hvis man tror at man ved å beskatte arbeid tar de rike, så er det helt feil med mindre man regner folk flest i dette landet som rike. Det er folk flest som betaler de store summer av skatt, ikke de aller rikeste, fortsetter han.
Forpostfektninger
Høybråten registrerer med stor interesse den offentlige debatten mellom regjeringspartiene om skattepolitikken.- Den føyer seg bare inn i rekken av offentlige debatter mellom disse partiene, sier han.Høybråten ser på debatten som forpostfektninger til den avklaringen de tre partiene må gjøre seg imellom på en rekke politikkområder for neste stortingsperiode.- I praksis har det ikke vært noen stor strid om skattenivået så langt i denne stortingsperioden. Det ble tatt noen store skattelettelser i forrige periode, slik at det ikke har vært behov for noen lettelser av betydning i denne perioden. Men det har vært strid om enkeltelementer i skattepolitikken, og det kommer vi alltid til å ha, sier KrF-lederen.