56 personer skal, i følge E24, ha ha gått til Oslo lingningskontor og oppgitt sine hemmelige konti og boliger i utlandet etter Ditlev-Simonsen-saken i fjor.I to av tilfellene skal det i følge nettstedet dreie seg om konti i skatteparadis med mer enn 40 millioner kroner. I to andre saker dreier det seg om konti med mer enn 30 millioner kroner. Alt i alt er det snakk om konti med tilsammen over 200 millioner kroner.De som melder seg frivillig slipper unna med en tilleggskatt på bare 1 prosent. Blir skattesnusket imidlertid oppdaget av ligningsmyndighetene vanker en straffeskatt på hele 60 prosent.