Dermed er ikke skatteavtalen med Frankrike så unik likevel, skriver VG.Den norsk-amerikanske skatteavtalen er fra 1971, og gjør det klart at norske trygdemottakere skal være unntatt fra beskatning i USA.Avtalen er nå under reforhandling, og ifølge avisen vil reglene for skatt på pensjon bli endret i den nye avtalen.- Uansett vil problemet med null beskatning være løst så snart vi får på plass en norsk rett til å innkreve kildeskatt, sier statssekretær Roger Sandum (SV) i Finansdepartementet.Departementet har foreslått at det skal innføres 15 prosent flat skatt på alle pensjonene som blir utbetalt til utlandet.Ifølge Nav Utland er det bare en liten gruppe norske pensjonister som nyter godt av skattefri pensjon i Frankrike. I 2006 bodde det 248 alderspensjonister med norsk folketrygd i Frankrike. Om lag 500 andre nordmenn i Frankrike mottok i 2006 andre typer norske pensjonsytelser.I USA bor 4.707 personer med alderspensjon fra Norge, og 2.300 med andre typer norsk pensjon. (©NTB)