Oslo ligningskontor har fått innsyn i Dalseide II-rapporten, som er utgangspunktet for den omtalte korrupsjonssaken i Forsvaret. Ligningsmyndighetene har i utgangspunktet vært på jakt etter utgifter til representasjon, eller «kundepleie» som det kalles på folkemunne.- Disse utgiftene er ikke fradragsberettiget, som offentlige og private virksomheter i mange tilfeller tror, sier kontrollsjef Jan-Egil Kristiansen ved Oslo ligningskontor til Aftenposten.Ligningskontoret har funnet eksempler på fordelsoverføringer til kunder, eller til ansatte hos kunder. Dette er ytelser som kundene eller de ansatte får, blant annet i form av smøreturer.- Her er det snakk om til dels betydelige overføringer, som virksomhetene kvier seg for å føre opp fordi det medfører at mottakerne skal skatte av dem. Vi mener dette er å anse som lønn, og vil ha det innrapportert til beskatning, sier Kristiansen.Han vil ikke kommentere enkeltsaker, men det ligger an til at det blir reist skattekrav mot flere av de involverte i forsvarssaken. Noen enkeltsaker dreier seg om beløp fra 1.000 til 70.000 kroner, og i tilfeller der også ektefeller har vært involvert, opp til 120.000 kroner. (©NTB)