Dong E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 på funnet 1/3-6 (kalt "Oselvar") i den sørlige delen av Nordsjøen, og brønnen påviste olje/kondensat med assosiert gass, heter det i en melding fra Oljedirektoratet.Funnene viser at tykkelsen og kvaliteten på reservoaret var slik prognosen tilsa. Testen ga en produksjonsrate på 530 standard kubikkmeter (Sm3) olje per dag med gass-olje-forhold på 476 Sm3/Sm3 uten vann.Ifølge en børsmelding fra Noreco ble brønnen testet med en flytrate på 4.920 fat oljeekvivalenter per dag."Oselvar" ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991, og utvinningstillatelse 274 ble tildelt Dong i 2002. Funnet ligger 20 kilometer øst for Gydafeltet sør i Nordsjøen.Operatøren Dong eier 40 prosent i "Oselvar". PA Resources har 30 prosent, mens Noreco og Revus har 15 prosent hver.