Med den siste skattereformen kom skjermingsrenten inn i bildet. Før nyttår viste vi hvordan denne. Renten brukes også for å regne ut den skattefrie delen av utbytte fra aksjeselskap til personlige aksjonærer og utdelinger fra deltagerlignede selskaper til personlige deltagere.I forrige uke ble skjermingsrenten for skatteåret 2007 fastsatt til 3,3 prosent. I 2006 var den 2,1 prosent.Skattebetalerforeningen bruker følgende eksempel for å vise hvor mye av utbyttet som blir skattefritt.Du har kjøpt aksjer i et selskap for 50.000 kroner. Både i 2006 og 2007 deler selskapet ut 3.000 kroner i utbytte. I 2006 var 1.050 kroner av utbyttet skattefritt (50.000 x 2,1 prosent).Med en skjermingsrente på 3,3 prosent blir 1.650 kroner av 2007-utbyttet skattefritt.Skjermingsrenten for beregning av personinntekt for selvstendig næringsdrivende er for øvrig 4,6 prosent i 2007.