Nye opplysninger i Munch-saken viser at det ligger betydelige økonomiske interesser i bokprosjektet som nå kan velte dommen fra Borgarting lagmannsrett. Politiets hovedvitne i saken, Johnny Brenna, og hans tidligere informant i ransmiljøet, 40-åringen som ble frifunnet for medvirkning til Munch-ranet, skulle få like store deler av bokas overskudd - samt et forskudd på 20.000 kroner hver.Verken de tiltalte, deres forsvarere eller Borgarting lagmannsrett ble gjort kjent med disse opplysningene da hovedforhandlingen pågikk.- Både forsvaret og retten ble fratatt mulighet til å stille spørsmål ved troverdigheten til Brenna og 40-åringen, sa advokat Morten Furuholmen i Høyesterett torsdag.Han hevdet at aktoratet i Munch-saken bevisst holdt tilbake informasjon om bokprosjektet, og at dommene mot hans klient, Bjørn Hoen, var avsagt på mangelfullt og uriktig grunnlag.Hvis Høyesterett gir forsvarerne ti de tre domfelte medhold i at det ble begått saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, kommer saken til å bli sendt tilbake til domstolen for nye behandling. (©NTB)