Lundteigen vil ha høyere skattenivå, og han vil at økningen skal komme allerede på 2009-budsjettet. Han går inn for å revurdere regjeringens Soria Moria-løfte om å frede skattenivået ut stortingsperioden.- Mange ting i Soria Moria-erklæringen er nå vanskelig å gjennomføre fordi det private konsumet, investeringer i boliger og hytter, er altfor stort. Vi er nødt til å ta debatten nå om hvordan vi skal utøve lederskap her, sier Lundteigen til Dn.I likhet med Sp mener Sosialistisk Venstreparti at offentlig sektor må få større rammer. Men finanspolitisk talsmann Heikki Holmås er usikker på om skatteøkninger er svaret.- Det er selvsagt et problem når mange gutterom i Norge nå har bedre audiovisuelt utstyr enn en middels skole. Dette er ikke bærekraftig, sier Holmås.Han er innstilt på å holde løftet om å beholde 2004s skattenivå ut stortingsperioden, og viser til at høyere oljepris vil gi mer penger i statskassen.Samtidig viser en ringerunde som Dagsavisen har foretatt at et stort flertall av Arbeiderpartiets fylkesledere vil øke skatten. Fylkeslederne ønsker økte skatter i neste stortingsperiode, ved å skatte rike hardere, samtidig som folk med lave inntekter blir skjermet. (©NTB)