Skatteetaten tar konsekvensen av det høyere rentenivået, og øker renten på restskatt. For de som får skatteoppgjøret i juni går den fra 2,8 prosent til 3,9 prosent, opplyste Finansdepartementet før helgen.For næringsdrivende og andre med oppgjør i oktober øker renten fra 3,1 prosent til 4,8 prosent.Og har du først fått krav om restskatt, blir det enda viktigere å betale innen fristen. Fra nyttår er forsinkelsesrenten på 12,25 prosent - opp fra 11,5 prosent i siste halvår 2007.Ifølge departementet settes forsinkelsesrenten til Norges Banks styringsrente - påplusset minst syv prosentpoeng. Vi minner om at forsinkelsesrenten er fradragsberettiget.
Også på penger til gode
På den annen side øker også renten på skattepenger du har til gode. For juni-folket stiger den fra 2,5 til 3,6 prosent, mens den for oktober-folket øker fra 3,1 til 4,5 prosent.- Formålet med disse rentene er å stimulere til mest mulig korrekt skatteinnbetaling, verken for lite eller for mye, heter det fra Finansdepartementet.