Har du forsikret barnet?

- 83 kroner av hver hundrelapp innbetalt premie går ut igjen i form av erstatninger, sier kommunikasjonssjef Stein Haakonsen i FNH.

Personlig økonomi

Nye tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser at over 370.000 barn var dekket av en egen barneforsikring ved utløpet av 2007. Det er 18 prosent flere enn ett år i forveien.Nå er det slik at barn flest heldigvis går gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer.- Men for de få som rammes har det vist seg at utsiktene til en romslig økonomi etter alvorlige hendelser avhenger av hvilke forsikringsordninger som dekker hendelsen, sier FNHs kommunikasjonssjef Stein Haakonsen ifølge fnh.no.Et alvorlig sykt eller skadd barn vil kunne få store konsekvenser for familiens liv, og selv om gode offentlige støtteordninger er til god hjelp, har mange ifølge Haakonsen likevel følt behov for mer penger, mer avlastning og mer tid sammen med barnet enn det de faktisk har. Og her kommer ytelsene fra en barneforsikring inn.- Erstatningsstatistikken viser at rundt 83 kroner av hver hundrelapp innbetalt premie går ut igjen i form av erstatninger. Dette illustrerer klart behovet for barneforsikring, sier kommunikasjonssjefen videre.Det handler også om barnets økonomiske fremtid. Barn og ungdom som blir arbeidsuføre før de har begynt å jobbe rekker ikke å opparbeide seg rettigheter som gir særlige ytelser utover grunnpensjon.

Nyheter
Personlig økonomi