Solgte aksjefond for over fem milliarder i januar

Nordmenn rømte aksjemarkedet i januar og i alt ble det solgt aksjefond for over fem milliarder kroner. Hit fant pengene veien.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at det i januar ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 2.140 millioner kroner. Og pengene, de tas kort sagt ut av aksjefond og settes inn i rentefond.Aksjefond hadde en nettoinnløsning på hele 5.180 millioner kroner, mens 7.022 millioner ble satt inn i pengemarkedsfond. Ellers ble 1.220 millioner satt inn i obligasjonsfond, mens kombinasjonsfond opplevde en netto innløsning på 996 millioner kroner. "Andre fond/hedgefond" ble tilført nett 74 millioner kroner.Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske institusjoner nettotegnet for 4.969 millioner kroner i januar. I skarp kontrast var norske personkunder, som netto innløste andeler for 1.527 millioner kroner. Utenlandske kunder nettoinnløste for 1.301 millioner kroner.Norske personkunder nettoinnløste 2,9 milliarder kroner i aksjefond i januar løpet av måneden, og aksjefondsbeholdningen til denne gruppen ble i løpet av måneden redusert fra 88 til 74 milliarder, hovedsaklig grunnet kraftige børsfall verden over.Samtidig tegnet norske personkunder pengemarkedsfond for drøyt to milliarder kroner.- Innløsingene i januar var som forventet. Det er vanlig at innløsingsnivået øker noe i tilknytning til kraftige børsfall. Samtidig er det fortsatt slik at 97 av 100 ikke lar seg styre av de kraftige kurssvingningene, hvilket er helt i tråd med anbefalingene fra uavhengige spareeksperter, sier foreningens direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.

Nyheter
Børs