- Sterke kursfall betyr ikke at himmelen faller i hodet på oss

- Å være medgangs-supporter i aksjemarkedet straffer seg på lang sikt, sier direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening..

Scanpix / Scanpix
Personlig økonomi

Tall Verdipapirfondenes Forening la frem i går viste at norske personkunder netto innløste aksjefond for 2,9 milliarder kroner i januar. Ser vi på bruttotallene ble det tegnet for 2,3 og innløst for 5,2 milliarder kroner.Bruttotegningen er ifølge foreningen litt høyere enn snittet for de siste fem årene, og akkurat på snittet for de siste to årene.- Å være medgangssupporter i aksjemarkedet straffer seg på lang sikt. Andelene vi kjøper i perioder preget av pessimisme fremstår ofte i ettertid som billige. Kjøper vi bare på stigende kurser når markedet er i hurra-stemning, vil vi få dårligere avkastning enn om vi også hadde fått med oss andeler i bølgedalene.- Det er derfor et godt tegn at mange benyttet anledningen til å tegne aksjefondsandeler i januar, sier foreningens direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.- Himmelen faller ikke nedHan oppfordrer til ikke å la seg rive med av "aksjemarkedets kortsiktige humørsvingninger".- Sterke kursfall i aksjemarkedet er ikke tegn på at himmelen er i ferd med å falle i hodet på oss. Kurssvingninger er normalt. Nøkkelen til langsiktig meravkastning i aksjemarkedet er da også å oppføre seg som vanlig, legger Zakariassen til.

Nyheter
Børs