Vi er noen sauer

Ny forskning forteller at vi mennesker følger flokken, og kan ende opp et sted vi ikke hadde tenkt oss, akkurat som sauen.

Personlig økonomi

Ved University of Leeds i Storbritannia har forskere sett nærmere på hvordan mennesker i flokk oppfører seg, forteller forskning.no. Det viser seg at vi ikke handler så mye annerledes enn sauer. Vi er ikke så selvstendige som vi tror.I en hel rekke eksperimenter fikk forsøkspersoner beskjed om å drive rundt i en svær hall, uten at de skulle i noen spesiell retning. Personene fikk ikke snakke med hverandre, men måtte holde seg innen en armlengdes avstand fra nærmeste nabo.Det gruppen ikke visste, var at noen få i flokken var blitt instruert om å bevege seg mot en angitt retning. De var «lederne», og det viste seg at alle gikk etter lederne. Alle fulgte de få informerte. Jo større flokken var, jo færre ledere trengtes. I en gruppe med 200 personer var det nok at 5 prosent visste hvor de skulle, så endte alle opp der. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi