Arbeidstilsynet gjennomførte i sist uke 749 tilsyn i varehandelen under temaet forebygging av langtidssykefravær. I alt ble det gitt 566 pålegg, de fleste på manglende rutiner for sykefraværsoppfølging. Tilsynene sist uke var rettet mot virksomhetenes rutiner og praksis for å forebygge og følge opp sykefravær, skriver de i en melding tirsdag.- Vi ser at arbeidet med sykefraværsrutinene er godt i gang i flere virksomheter. Samtidig viser resultatet fra aksjonen at mange virksomheter trenger å bli minnet om at arbeidsmiljøloven ble skjerpet 1. mars i fjor og at arbeidsgiverne fikk et utvidet ansvar i oppfølgingen av sykemeldte, sier Arbeidstilsynes regiondirektør i Nord-Norge, Hallgerd Sjøvoll.Arbeidstilsynet sier at forebygging av sykefravær er svært viktig for å motvirke utstøtning fra arbeidslivet. Tall fra tilsynsuken viser at opp mot 450 virksomheter mangler rutiner for sykefraværsoppfølging.- Resultatene fra vår aksjon viser at i de tilfellene der dette har vært aktuelt har majoriteten av virksomhetene gjennomført tilretteleggingstiltak for sine ansatte. Dette er positivt og viser at de er på riktig vei, sier Hallgerd Sjøvoll.Arbeidstilsynet varsler flere tilsyn utover året av ulikt omfang og varighet i flere bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell og restaurant.