Utsagnet kommer fra studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI. Han peker på at bankene ifølge Finansavtaleloven har plikt til å fraråde deg å ta opp lån som kan sette deg i en vanskelig økonomisk situasjon, skriver E24.- Jeg vil ikke generelt si at det er veldig mange som har en god sak, men det er åpenbart at det er noen tilfeller der bankene har forsømt frarådingsplikten, sier Hveem.Dampsaga borettslag på Lillehammer er ifølge lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen et av skrekkeksemplene. DnB Nor har lånt penger til å dekke innskuddsdelen for 14 beboere i borettslaget. Beboerne har fått lån til sine innskudd på toppen av en fellesgjeld på 2,15 millioner kroner i snitt per leilighet, skriver E24Underdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet mener eksemplene fra Dampsaga vil være interessante å se behandlet av Bankklagenemnda.- Ut fra det man vet om Dampsaga er det vanskelig å forstå hvordan man kan forsvarer å sette folk i en situasjon der de plutselig har 2,5 millioner i gjeld uten særlig inntekt, sier Øines.I de tilfellene der banken ikke har frarådet, og det er klart at banken skulle gjort det, kan kundene vinne frem med krav om at gjelden skal kuttes.Sekretariatssjef for Bankklagenemnda, advokat Per Fiskerud, opplyser til E24 at nemnda per dags dato ikke har mottatt noen klager på banker som ikke har fulgt sin frarådningsplikt i borettslag med kritisk høy fellesgjeld.